מתנגדים לפינוי של 50 משפחות מבתיהם, מתנגדים להשלכת אזרחים לרחוב

Мы говорим нет выселению 50 семей из квартир, мы против выбрасывания людей на улицу! Русский после ивритаאומרים ללחיאני – זאת אחריות שלך ואם לא תמנע את הפינוי זאת תהיה האשמה […]

קרא מאמר ←

О бедном инвалиде замолвите слово / Татьяна Килимник

Татьяна КилимникО бедном инвалиде замолвите слово«Будет людям счастье, счастье на века»… – так пелось у нас раньше в «той» жизни. Нас уверяли, что сейчас, в силу некоторых причин, надо потерпеть. […]

קרא מאמר ←

200 пожилых репатриантов из Бат-Яма выбрасывают на улицу

Около 200 жильцов многоквартирного дома на ул. Бальфур в Бат-Яме, получили ордер на выселение. В мэрии сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и пребывание в нем представляет реальную угрозу […]

קרא מאמר ←

Зачем нужен народный суд по вопрсам социального жилья?

Зачем нужен народный суд по вопрсам социального жилья? Автор: Йорам Сорек. Перевод с иврита: Геннадий (Габи) Вайнрот (weinrot_gabby@hotmail.com) Опубликовано на иврите: 6 октября на блоге команды государственного жилья https://diortzibury.wordpress.com/2012/10/06/yoram/ Если […]

קרא מאמר ←