עמידר 2013: עמידר תובעת אחד מכל שישה מדייריה

עמידר

אחד מכל שישה דיירים נתבע על ידי עמידר
—————————————
שימו לב לנתונים המדהימים על התנהלותה של חברת עמידר שנחשפים בעקבות שיתוף פעולה של התנועה לחופש המידע ו צוות דיור ציבורי.אחד מכל שישה דיירים נתבע על ידי חברת עמידר! אחד מכל שישה מבין אותם אזרחים חסרי אמצעים נגרר בעל כורחו להליכים משפטיים אין סופיים מתישים ויקרים. עמידר לא מהססת לשסות בדיירים עורכי דין, גם במקרים של חובות פעוטים או פיגור קל בתשלומים; ומשתמשת בתביעות ככלי ענישה והרתעה.

בשנת 2012 ביצעה חברת עמידר 85 פינויים, לעומת 61 ב-2011 ו-28 ב-2010. 41 אלף דירות משמשות את זכאי הדיור הציבורי, 1,300 דירות משמשות למטרות אחרות, בניגוד לחוק. בין היתר, משמשות הדירות את משרד הביטחון ואת עמותת איילים, המשתמשת בכ–100 דירות עמידר להפעלת כפרי סטודנטים בשכונות מצוקה בערי הפריפריה.

זוהי הפעם השנייה שבה פונה התנועה לחופש המידע לעמידר, לאחר שבעקבות פנייה שנעשתה לפני שנה נחשף כי כ–760 דירות של החברה ברחבי המדינה עומדות ריקות. לצד התשובת שעמידר סיפקה לשאלות שהופנו אליה שאלות רבות נותרו ללא מענה, אין הדבר מפתיע, חברת עמידר מרבה להסתיר מידע מהציבור. כך למשל, כפי שפרסמנו כאן בעבר, הדוח הכספי שלה באתר החברות הממשלתיות מפורסם כשחלקים גדולים ממנו מושחרים.

רונה מורן, פעילת צוות דיור ציבורי, אומרת:
"המצב שבו הדו"חות הכספיים של עמידר הם מ–2011 וחלקים נרחבים מהם מושחרים, כולל פירוט ההכנסות של החברה, אינו ראוי במקרה של חברה ממשלתית, הבקשה שלנו כללה דרישה לפירוט אודות הוצאות על כלל השירותים המקצועיים, לרבות עורכי דין, חוקרים, בלשים, פרסום ויחסי ציבור. ההתעלמות שלהם מהבקשה הזו מרמזת שיש מה להסתיר".

אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע מסבירה שעמידר אינה חריגה לצערנו בחוסר השקיפות שלה: "בעקבות שיתוף פעולה עם צוות דיור ציבורי, נולדה בקשה נוספת ומורחבת לעמידר, שהובילה לחשיפת המידע המתפרסם כעת. חוסר השקיפות בכל הקשור לדיור הציבורי אינו נחלתה של עמידר בלבד. כל החברות המשכנות, כמו גם משרד השיכון, אינם משתפים את הציבור במידע הרב שנמצא ברשותם".

לכתבה בדה מארקר:
http://www.themarker.com/realestate/1.1992445

חברת הדיור הממשלתית תובעת את דייריה: אחד מכל שישה בהליכים מול החברה – כך לפי מידע שנמסר לתנועה לחופש המידע ולצוות דיור ציבורי מעמידר ■ החברה מפרסמת דו"חות כספיים, אך חלקם מושחרים

12.04.2013   |   מאת: נמרוד בוסו | TheMarker

ספר ההליכים המשפטיים שמקיימת עמידר כיום נגד דייריה הוא 7,086. בהתחשב בעובדה שבסך הכל מקצה כיום החברה כ–41 אלף דירות לשימושם של מי שהוגדר על ידי משרד השיכון כזכאי לדירה, הרי שמדובר בנתון מדהים, המעלה כי כ–17% מדייריה של עמידר נמצאים בהליכים משפטיים מולה. כ–506 מתוך כלל התיקים, מוגדרים על ידי החברה כהליכים נגד פולשים, ויתר ההליכים הם נגד חייבים – כלומר דיירים המפגרים בתשלום שכר הדירה שלהם לחברה ‏(פולש מוגדר על ידי החברה כמי שנכנס לדירה שלא ברשות או אינו רשאי עוד להחזיק בה, נ"ב‏).

את הנתונים האלה ואחרים, מסר הממונה על יישום חופש המידע בחברה, בן ציון שם טוב, לתנועה לחופש המידע, בעקבות פנייה שיזמה התנועה, בשיתוף עם צוות דיור ציבורי במהלך דצמבר 2012. בפניית הארגונים הוצגו עשרות שאלות אודות פעילותה של עמידר – הדו"חות הכספיים, מספר נכסיה, התנהלותה מול משרד השיכון ומול דייריה.

בין הפרטים שכן נמסרו, ציין שם טוב כי כיום מחזיקה החברה בכ–41 אלף דירות למטרת מגורי זכאי הדיור הציבורי, וכן בכ–1,300 דירות נוספות המשמשות למטרות אחרות. בין היתר, משמשות הדירות את משרד הביטחון ואת עמותת איילים, המשתמשת בכ–100 דירות עמידר להפעלת כפרי סטודנטים בשכונות מצוקה בערי הפריפריה. נתון נוסף שנמסר הוא כי בשנים 2010 עד 2012 מכרה עמידר 52 דירות תמורת סכום כולל של 10.6 מיליון שקל ‏(203 אלף שקל לדירה בממוצע‏).

נתון מעניין נוסף שמסרה החברה הוא כי באותן שנים, בוצעו 174 פינויים של דיירים מבתיהם, כשמספר הפינויים נמצא בעלייה. בעוד שלאורך 2010 בוצעו 28 פינויים בלבד, ב–2011 בוצעו 61 פינויים, ואילו ב–2012 היו 85 פינויים. לדברי החברה, כיום ישנם שני פינויים הממתינים לביצוע.

זוהי הפעם השנייה שבה פונה התנועה לחופש המידע לעמידר, לאחר שבעקבות פנייה שנעשתה לפני שנה נחשף כי כ–760 דירות של החברה ברחבי המדינה עומדות ריקות. לדברי עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, "בעקבות שיתוף פעולה עם צוות דיור ציבורי, נולדה בקשה נוספת ומורחבת לעמידר, שהובילה לחשיפת המידע המתפרסם כעת. חוסר השקיפות בכל הקשור לדיור הציבורי אינו נחלתה של עמידר בלבד. כל החברות המשכנות, כמו גם משרד השיכון, אינם משתפים את הציבור במידע הרב שנמצא ברשותם. לזכותה של עמידר יש לציין כי המידע שהתבקש נמסר ללא צורך בהליך משפטי".

בצוות הדיור הציבורי היו חיוביים פחות לגבי הממצאים. לדבריהם, "המספר הבלתי נתפש של 7,086 תיקים משפטיים שעמידר מנהלת נגד דייריה, משקף את התמונה העגומה שאנו רואים בשטח. החברה לא מהססת לשסות בדיירים עורכי דין, גם במקרים של חובות פעוטים או פיגור קל בתשלומים; ומשתמשת בתביעות ככלי ענישה והרתעה. תפקיד עמידר הוא לספק דיור ציבורי לאוכלוסייה מוחלשת. כשהיא מפעילה כלים משפטיים מול דיירים מחוסרי אמצעים, היא עושה שימוש לא ראוי בכוחה".

דובר עמידר, יריב ורניק, מסר בתגובה כי "מדובר בהצטברות של שנים, מאחר שחלק מההליכים מתמשכים. חברת עמידר פועלת כחוק לגביית שכר הדירה ועושה כל שניתן כדי להימנע מפינויים עקב חובות". לגבי העלייה לאורך השנים במספר הפינויים, אמר ורניק כי "חברת עמידר פועלת בהתאם לחוק לפינוי פולשים שלא כדין לדירות. מספר הפינויים הוא בהתאם למספר הפלישות".

הדו"ח הכספי מושחר

על חלק מהנושאים השיבה החברה תשובות מלאות, אבל מספר רב של שאלות נותר ללא מענה ממשי או שניתן מענה לקוני בלבד. כך לדוגמה, בתגובה לבקשה לקבל את הדו"חות הכספיים המלאים והמפורטים של החברה, הופנו מבקשי המידע אל אתר רשות החברות, שם מופיעים הדו"חות כשחלקים נרחבים ממהם מושחרים. בתשובה לשאלה מהם נוהלי העבודה של עמידר מול ההוצאה לפועל – מתי מועבר תיקו של דייר לטיפול ההוצאה לפועל וכן הלאה, הסתפקה החברה בתשובה: "הטיפול בחברת עמידר בנושא ההוצאה לפועל מבוצע עפ"י החוק", ותו לא.

"המצב שבו הדו"חות הכספיים של עמידר הם מ–2011 וחלקים נרחבים מהם מושחרים, כולל פירוט ההכנסות של החברה, אינו ראוי במקרה של חברה ממשלתית", אמרה רונה מורן, אחת הפעילות בצוות דיור ציבורי. "הבקשה שלנו כללה דרישה לפירוט אודות הוצאות על כלל השירותים המקצועיים, לרבות עורכי דין, חוקרים, בלשים, פרסום ויחסי ציבור. ההתעלמות שלהם מהבקשה הזו מרמזת שיש מה להסתיר".

בעקבות כמות התביעות הניכרת של החברה, פנה TheMarker לעמידר בשאילתה אודות סך תקציב ההוצאות המשפטיות של החברה לשנה, ונענה כי הסכון הוא 3 מיליון שקלים בלבד, מתוך תקציב שנתי של חצי מיליארד.

וינוגרד מסכימה כי על אף שיתוף הפעולה מטעם החברה, יש עוד מקום לשיפור. לדבריה, "לא כל המידע נמסר, ונראה שאנו רק בתחילתו של תהליך שאותו אנו מקווים להשלים בקרוב. זו הזדמנות לקרוא לחברות המשכנות כולן, ולשר השיכון הנכנס, להעלות לראש סדר העדיפויות את נושא השקיפות ושיתוף הציבור במידע הנמצא ברשותם. על גופים אלה להראות לציבור שהם פועלים לטובתו ולמענו, ולהשתמש בשיתוף המידע כדי להגביר את אמון הציבור בהם".

"לדיירים אין יכולת לעמוד על שלהם"

מלבד הדו"חות הכספיים, לא סיפק שם טוב את הסכם הניהול של החברה מול משרד השיכון, והפנה את השואלים אל הממונה על חופש המידע במשרד השיכון. בנוסף, גם לגבי נוהלי העבודה מול ההוצאה לפועל שמר שם טוב על עמימות. כך למשל בתשובה לשאלה "מהם הנוהלים לתהליך הוצאה לפועל?", השיב לקונית כי "הטיפול מבוצע על פי החוק".

אין זה מקרה שהחברה נשאלה דווקא לגבי הנושאים הנוגעים ליחסה לדיירים שהם בעלי חובות. עקב המחאה החברתית התעורר גל של פעילות, על גבול החוקית, בקרב כמה ארגונים חברתיים בעלי אופן מיליטנטי, שניסו למנוע פיסית פינויים של דיירי עמידר, שנתפשו על ידי הפעילים כלא מוצדקים. גל זה הגיע לשיאו לפני כשנה ושכך מעט, בין היתר בשל הפסקה של כמה חודשים בפעולות הפינוי, שעליה הכריז שר השיכון דאז, אריאל אטיאס, זמן קצר לאחר פעולת ההצתה העצמית של משה סילמן.

לדברי הפעילים, העובדה שפעילות עמידר נעשית מול השכבות החלשות ביותר, מחייבת אותה לשקיפות מקסימלית – גם מול דייריה, דבר שלא תמיד קורה. "מניסיוננו, המידע על החוב והצטברותו ניתן בדרך בלתי קריאה לאדם מן השורה. במקרים רבים אף הועמדו מכשולים שונים בפני דיירים שביקשו את תיקם", אומרת מורן. "יש לזכור כי לדיירים יש תלות מוחלטת במנהל הסניף ופקידיו לכל עניין, ואין להם את היכולת לעמוד מולו ולעמוד על שלהם ולבקש הבהרות. יותר מכך, במקרים שבהם ביקש דייר לצרף אליו מלווה שייעץ לו, סירבו פקידי עמידר לאפשר לו להיכנס ודרשו כי הדייר ייכנס לבדו. ידוע לנו גם על מקרים שבהם ביקש הדייר צילום מסמכים ועבר סחבת, שבסופה נמסרו לו רק חלק מהמסמכים".

עוד מוסיפה מורן כי "החברה סירבה להתייחס לכלל נוהלי העבודה שלה מול ההוצאה לפועל. גם כאן צריכה להידלק נורה אדומה. קיימת אפשרות שהטיפול בתחום הזה הוא שרירותי לחלוטין".

מנהל אגף גבייה ודיור בעמידר, שלומי נבון, דוחה את הטענות מכל וכל. לדבריו, "על פי החוק, אי אפשר לפתוח תיק בהוצאה לפועל, אלא אם הוכחת ששלחת התראה לחייב, ושהוא קיבל אותה. לכך התכוונו כשהשבנו שהטיפול בנושא נעשה על פי החוק. בכל מקרה, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לא להגיע להוצאה לפועל. העובדה שמדובר באוכלוסייה חלשה ולרוב לא משכילה היא אכן בעייתית, שכן מתוך חוסר מודעות אנשים עלולים להגיע למצב שבו על כל שקל חוב הם משלמים ארבעה שקלים, ולכן אני מנחה את מנהלי הסניפים לגלות כמה שיותר רגישות לאוכלוסייה הזו. דיירים שבאמת רוצים להגיע להסדר מצליחים. אנחנו עושים הכל כדי שהם ישלמו כמה שפחות על החוב".

לפניית TheMarker, מרשות החברות הממשלתיות נמסר כי החברות אינן חייבות לפרסם את הדו"ח הכספי שלהם על פי חוק, וכי לא ניתן למנוע מהן להשחיר חלקים מהדו"ח. באשר לקבלת נתונים אלה – יש לפנות לחברה.

עמידר רמאים 3230343264

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s