עוד מעט יבואו השוטרים \ אלמוג בהר

פורסם ב"העוקץ" אנשים מושלכים לרחוב, הקריטריונים לקבלת דירות מתקשחים וחוק ההסדרים המאושר בכנסת מדי שנה מתיר את המשך התעשרותן של חברות הדיור הציבורי על חשבון הציבור. אלמוג בהר לקראת כנס […]

קרא מאמר ←